SABORS DE LA MEDITERRÀNIA

No trobareu cap obra com aquesta al mercat, sigui en paper o digital.
En primer lloc, s’hi inclou tota la Mediterrània i el seu entorn, de Portugal a Itàlia, del Magrib a Grècia o malta, Turquia o l´Orient Pròxim. És l´única obra del seu gènere en què hi apareixen tots els països, fins i tot les regions i les nacions sense estat.

El podeu comprar a: www.lulu.com