Gesitó interna (Patronat de Turisme Costa Brava Girona)

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, gestiona moltíssimes dades (adreces, emails, poblacions), d'empreses (hotels, càmpings, revistes, proveïdors, ...) i càrrecs (alcaldes, directors, caps de premsa, ...), tant públiques com privades.

És per això que necessiten d'una base de dades de gestió interna per poder cercar, modificar, imprimir, etc ... d'una manera ràpida tot aquest volum de dades.

Moltes d'aquestes dades són públiques i utilitzen la base de dades Filemaker per a publicar-les a la seva web oficial.