Gestió interna (Inspai, Centre de la imatge-Diputació de Girona)

El Inspai, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona és un servei públic especialitzat i constitueix un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, tractament, conservació, difusió, formació, creació i promoció de la imatge.

En el seu dia a dia, necessiten gestionar  moltissimes dades de caire públic i privat, fitxes d'alumnes, de proveïdors, assessoraments, etc... És per això que disposa d'una base de dades per a gestionar tota aquesta informació.