Arxiu Diocesà i arxiu Capitular de la Catedral

Per catalogar l'arxiu Diocesà i l'arxiu Capitular de la Catedral el bisbat de Girona disposa d'un servidor amb una base de dades de Filemaker.

L'Arxiu diocesà conserva la memòria documental de la diòcesi de Girona, aplega tota la documentació històrica de la Cúria diocesana, com també de les altres entitats o associacions de la diòcesi. Igualment els fons dels arxius parroquials d'una antiguitat superior als cent anys. L'Arxiu està al servei dels organismes i institucions de la diòcesi per ajudar a la gestió administrativa i al servei dels investigadors com una col·laboració de l'Església a la cultura de la nostra societat.

L'Arxiu capitular és el testimoni documental de l'administració del patrimoni i del culte de la Catedral de Girona des del segle IX fins avui, i conserva la documentació generada pel Capítol catedral i la mateixa Catedral. El seu fons bibliogràfic imprès s'ha incorporat a la Biblioteca diocesana.