PhotoCD Golf

Per a la promoció dels camps de golf de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, va elaborar un CD-ROM amb fotografies espesifiques per a cada camp de Golf, juntament amb una aplicació interactiva per poder visualitzar una fitxa de cada camps de golf i un grup d'hotels selectes especialitzats amb el sector del golf.

Aquesta CD-ROM, està adreçat als turistes i professionals del sector i està traduït a 5 idiomes, Català, Castellà, Anglès, Francès, Alemany.