PhotoCD

Per a la seva promoció, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, cada 3 o 4 anys edita un CD-ROM de fotografies en alta resolució. Aquest CD-ROM inclou una carpeta amb les fotografies en format JPG i una base de dades per poder consultar i cercar la fitxa de cada fotografia.

Aquesta CD-ROM, està adreçat als turistes i professionals del sector i està traduït a 5 idiomes, Català, Castellà, Anglès, Francès, Alemany.